← Tillbaka

Slussarna i Lilla Edet

Slussarna i Lilla Edet speglar kanalsjöfartens historiska utveckling och expansion. 1607 års slussanläggning i Lilla Edet är Sveriges äldsta sluss. Här finns också Ströms sluss med kanalkontor, kanalbostäder och slussvaktarkur. I miljön ligger 1844 års sluss samt den sluss som används idag, uppförd år 1913-16. Husen är uppförda efter kanalverkets mönsterritningar med rik panelarkitektur. Husen är dock idag mer eller mindre förändrade. Ströms sluss är en av totalt sex slussar i Göta älv.