Skepp Skepp

Otto Berntssons resa från ung jungman till erfaren matros på 1880-talet. Han reste från Helsingborg till Liverpool och vidare till Melbourne och söderhavet tillbaka till Europa.

Endast 15 år gammal rymde Otto till Helsingborg där han den 20 april 1886 skrev in sig vid sjömanshuset i staden. Han mönstrade på som jungman på briggen Helmi från Höganäs och gjorde på denna några resor på nord- och östersjöhamnar.

I Hamburg mönstrade Otto på den norska barken Argo från Tvedestrand den 21 december 1886. Med detta skepp seglade han till och med den 13 mars 1888, då han avmönstrade i Fleetwood, i England. I avmönstringsbeviset skrev befälhavaren Arentsen: Ungman Otto E. Berntson har seilet med … og i naevnte Tidsrum gjort Tjeneste med Dygtighet og udvist god Opförsel …

Matros och tyfus 

Från Fleetwood reste Otto snart till Liverpool där han den 20 mars mönstrar på som matros på ångfartyget Mameluke av Liverpool. Med Mameluke gick färden till Indien och därefter åter till England, där han den 12 juli avmönstrade i Cardiff.

Två dagar senare är han anställd som matros på ett mindre ångfartyg, Rochdale av Scarborough, norr om Hull. Rochdale avgick från Cardiff med kollast till Valetta på Malta. Härifrån avgick fartyget till Adriatiska havet, till Fiume i Italien. 

Den 14 aug blev Otto inlagd på sjukhus i Trieste. Orsaken var tyfus som han dragit på sig vid rengöring av lastrummet från kol. Efter sjuktiden tappade han allt sitt blonda hår på huvudet. Det kom tillbaka, men nu var håret nästan svart.

Två månader senare hade han återkommit till England och den 12 oktober 1888 var han i Glasgow, där han som matros påmönstrade segelfartyget Earl Rosebery, hemmahörande i Glasgow. Med detta fartyg seglade han via Godahoppsudden till Australien. Han avmönstrade i Melbourne den 29 januari 1889.Skepp Skepp

Australien och Tasmanien

De närmast följande åren seglade Otto med Port Adelaide i södra Australien som hemmahamn. En tid tjänstgjorde han även vid Coast-Guard i Hobart, Tasmanien.

I Australien kallar han sig Arthur Benson. I Hobart mönstrade han på fartyget Prospero från 8 februari till 5 maj och 5 november till 14 november 1889. Båda mönstringscertifikaten är undertecknade Daniel Callagham, Officer, Customs. Mellantiden torde han ha tjänstgjort på stationen i land i Hobart. 

Från Fremantle mönstrar han den 18 november 1889 på för internationell resa på skeppet Vagabond av Sydney. Han avmönstrar i Port Louis, Mauritius, den 21 april 1890. Sedan mönstrar han på skeppet Coorong av Adelaide i Port Augusta den 29 september 1890 och mönstrar av den 31 januari 1891 i Port Victor. Dessa tre skepp var relativt små och torde ha seglat mellan fastlandet och öar i Söderhavet samt till Ostindiska öar. 

Skepp

Den 8 februari 1891 mönstrade Otto på den stora engelska barken Formosa av Glasgow och avseglade med den till Europa. Resan med Formosa tog omkring 4 månader och han avmönstrade i Le Havre den 4 juli 1891. 

Bland Ottos efterlämnade papper finns en så kallad Registration Ticket, utfärdad av The Shipping Federation Limited Registry Office Thames District No. 1, och alla hans discharges är stämplade här den 12 oct. 1891. Efter avmönstringen från Formosa i Havre den 4 juli detta år kom han så småningom till London, där han tog in på Skandinaviska Sjömanshemmet i East End. Där torde han ha bott tills han efter registreringen på ovan nämnda Office fick påmönstra ett skepp destinerat till Australien. Några påmönstringsbevis efter att han lämnat Formosa finns inte kvar.

Det kan synas underligt, att Otto inte gjorde en avstickare hem till Sverige och Göteborg, när han befann sig så nära som i London. Hans far levde fortfarande 1891, och direktförbindelse fanns mellan Göteborg och London med last- och passagerarbåtarna Bele sedan 1879 och Thorsten sedan 1882. Han hade råd då han tjänat bra i Australien och han skämdes säkerligen inte heller över att han rymt hemifrån. Snarare var det att tiderna var dåliga i Sverige och att han hade bestämt sig för att stanna i Australien. 

Skepp

Faderns bortgång och hemresan till Göteborg

När Otto till slut fick reda på att fadern Bernt hade gått bort, beslöt han sig för att resa hem till Sverige från Australien som passagerare. Sedan Suezkanalen öppnats gick bland andra Peninsula and Oriental steam navigation company (P and O), som redan 1840 hade trafikerat Australien, med sin passagerarångare via Suez. Anlöpande hamnarna Brisbane, Sidney, Melbourne, Adelaide och Fremantle i Australien och Colombo på Ceylon gick de direkt till London. Från London reste Otto hem till Göteborg 1897, sannolikt med någon av Thulebolagets båtar Bele eller ThorstenHans avsikt var att återvända till Fremantle och han hade ordnat med passet och biljetten för detta ändamål. Nu väntade dock en annan framtid för Otto.