Partner bildas

Partner motorsågar

Motorsåg från Särestad Landsbygdsmuseum

Partner tillhörde de verkliga pionjärerna inom motorsågstillverkning i Sverige. Bolaget med säte i Mölndal söder om Göteborg lanserade den allra första svenska motorsågen Bebo som blev starten för en motoriseringsboom inom den svenska skogen under 1950-talet.

Motorsågarna såldes av Gustaf Holm & Co AB, ett handelsbolag inom trävaruexport och livsmedel som grundats 1878. Bolaget började 1937 importera brittiska Warsops bergborrmaskiner. När andra världskriget stoppade importen beslöts att starta licenstillverkning varpå dotterbolaget AB Bergborrmaskiner skapades. Steget över till motorsågar var därmed inte långt och med förebild i kanadensiska Hornet utvecklades den första motorsågen.

Be-Bo kom ut på marknaden 1949. Den vägde 20 kg och drevs med en tvåtaktsmotor. Visserligen hade utländska märken från Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland funnits på svenska marknaden sedan flera år, men en svensk motorsåg hade börjat efterfrågats. För utvecklingen ansvarade chefsingenjören Georg Larsson. Under utvecklingsarbetet hade utländska motorsågar testats i Värmland vintern 1948–1949. Det gällde att klara tufft nordiskt klimat.

Storsäljaren Be-Bo
Be-Bo blev en storsäljare. 17 000 tillverkades. Sågen från Mölndal höll ställningen som marknadsledare i Sverige fram till mitten av 1950-talet. Den stora efterfrågan gjorde att ett till bolag ansvarade för tillverkningen, Göteborgs Lättmetallgjuteri AB. 1956 slogs AB Bergborrmaskiner och Göteborgs Lättmetallgjuteri AB samman och bildade bolaget Partner Industrier – senare AB Partnerintressenter. Under en period hette bolaget som tillverkade motorsågarna El- & motorverktyg AB.

Samtidigt blev varumärket nu Partner och Kinnevik ägare med Hugo Stenbeck som ledare. Den första motorsågen med namnet Partner var Partner C6 som presenterades 1955. Då hade Partner fått konkurrens av Jonsereds fabriker som lanserat motorsågen Raket 1954. Gemensamt för både Jonsered och Partner var idén om mångsidighet där flera tillbehör utvecklades. Förutom röjsågstillsats fanns även borrmaskinstillsats och utombordarstillsats.

Ett stort steg i utvecklingen blev modellen R11 som utvecklades under ledning av ingenjören Günther Dobbertin och introducerades 1958. Dobbertin kom från Tyskland och hade tidigare arbetat på Dolmar. Dobbertin blev chefsingenjör på Partner och kom att tillhöra de ledande inom motorsågsutvecklingen i Sverige. R11:an blev den första direktdrivna svenska motorsågen som samtidigt var världens första direktdrivna såg med automatisk smörjning. Modellen blev en stor exportframgång och i Sverige såldes 35 000 exemplar. Partner R11 vidareutvecklades till Partner R12.