Sammanslagning med Jonsered och Husqvarna

Partner motorsågar

Konkurrenssituationen på den svenska marknaden mellan Partner, Jonsered och Husqvarna ledde fram till samtal om samarbeten. Priserna pressades. Även produktionskapaciteten var ett problem. Partners ställning försvagades under senare delen av 1970-talet. Uteblivna försäljningsframgångar gjorde sitt. Den olönsamma komponenttillverkningen i Östersund var ett problem.

Ett projekt med att utveckla en tekniskt avancerad motorsåg misslyckades när motorn havererade. Partner hade bland annat fått problem med en motorsågsmodell som fick öknamnet ”Dunderklumpen”. Partner visade röda siffror i boksluten och ägaren Kinnevik var villig att sälja.

Electrolux köpte Partner 1978 efter att först ha köpt upp Husqvarna och 1979 köptes även Jonsereds motorsågsdivision. Partner hade vid uppköpet 300 anställda. 90 procent av produktionen exporterades.

För Partners del var den största förändringen att fabriken i Åbros industriområde i Mölndal lades ned i juni 1980. Verksamheten flyttades till Jonsered och Partneranställda fick börja pendla och arbeta tillsammans med Jonsereds personal. 1983 var det dags för nästa steg när tillverkningen flyttades till Huskvarna. Partner fanns fortsatt kvar i Jonsered med utveckling av kapsågar, det som idag är Husqvarna Construction Products med lokaler i Jonsereds fabriker gamla textilfabrik.

Under 2000-talet dök Partner enbart upp på privatkonsumentsidan och såldes i detaljhandeln. Partner är numera nedlagt som varumärke av Husqvarna sedan verksamheten inom skog och trädgård knoppats av från Electrolux 2006.

---

Text och bilder: Magnus Brink