Ersatte Hålkorten

1947 bildade regeringen Matematikmaskinnämnden för inköp av och forskning kring datorer. Beslöt nämnden att konstruera en egen dator som fick namnet BESK (Binär Elektronisk SekvensKalkylator. Sverige var då ett kort tag ledande i utvecklingen.

På 1960-talet kom hårddisken, kärnminnet och den integrerade kretsen. De kom efterhand att ersätta hålkorten.

1981 ersatte en persondator adressregistret på SKF. På en diskett rymdes ca 600 adresser. Det motsvarade sex plåtlådor.