Punchavdelningen

Punchflickorna
Punchflickorna

Punchavdelningen eller Hålkortsavdelningens uppgift på SKF var att systematisera och bokföra kostnader på olika konton. Syftet var övergripande. Samla statistik över alla delmoment i tillverkningsprocessen.

”Punchavdelningen, som sorterar direkt under Chefen för Kalkylavdelningen, skall puncha och kontrollpuncha Hollerithskort.

Alla arbetssedlar, materialretursedlar, leveranssedlar till halvfabrikatsförråd och Lager skola passera Punchavdelningen, som med ledning av densamma puncha Holleriths materialrekvisitioner, Holleriths leveranskort till halvfabrikatsförråd och Holleriths leveranskort till Lager.[1]

[1] SKF. Fabriksinstruktion Avlöningskontoret. FI 8. Riksarkivet/Landsarkivet