Punchflickor

Punchflickorna
Punchflickorna

Nya instruktioner gällde från 1920 med fokus på uppföljning och kontroll. De hade föregåtts av en 58 sidig genomlysning av hela fabriken. Rapporten beskrev i detalj varje delmoment i uppföljningen av produktionen. Avlöningskontoret skulle enligt instruktionerna sända alla arbetssedlar till Punchavdelningen. Allt på arbetssedeln skulle punchas – stansas – på Hollerithkort.

SKFs ledning hade på resor till USA under 1910-talet hämtat nya metoder för styrning och uppföljning. 1920 började metoderna genomföras.