Vad finns i arkivet?

Göteborgs remfabrik

I samband med att Göteborgs Remfabrik lades ner och omvandlades till ett industrihistoriskt museum, bestämdes också att fabriken arkiv skulle bevaras för framtiden. Arkivet levererades 1989 till Landsarkivet i Göteborg och är tillgängligt för alla.

Med hjälp av Remfabrikens arkiv kommer man åt information som kompletterar allt man får del av genom att besöka själva museet, exempelvis beslutsprotokoll, affärskorrespondens eller olika typer av räkenskaper.

I en serie med statistik som skickats till olika myndigheter med mera, finns intressanta uppgifter om vilka som arbetade på remfabriken (volym H:1). Listan för oktober 1950 exempelvis, rymmer 27 personer, varav 12 män och 15 kvinnor.

Bland de manliga arbetarna finner vi tre vävare och två lagerarbetare samt sju personer med yrken såsom verkmästare, varpare, reparatör och chaufför. Av kvinnorna arbetade sex som väverskor och fyra som tvinnerskor. Därtill fanns två spolerskor, två rullerskor och en bommerska.

I listan återges även arbetarnas adress, och där framgår att flera av dem bodde på gator nära Gårda-kvarteren, så det hade åtminstone nära till jobbet. Sett till vilken församling de tillhörde (vilket ju säger något om vilken del av staden de bodde i) var 18 skrivna i Örgryte, fyra i Gamlestaden och två i Karl Johan. Utöver dem var en person vardera skriven i Oscar Fredrik, Haga samt Partille församling.

Bilden föreställer omslagsetiketten till en så kallad tillverkningsbok för remmar av kamelhår från 1901 (volym D3:1), där varje tillverkad rem noterades med längd och andra uppgifter.