Riksens ständers bank - världens första centralbank

Vad är egentligen en Riksbank eller centralbank, som det också kallas? Jo, en Riksbank har i uppdrag att se till att ett lands ekonomi är stabil, och motverka kriser. Den brukar också ansvara för tillverkning av sedlar och mynt. Till en början hade vår svenska Riksbank framför allt till uppgift att finansiera krigsprojekten i stormaktstidens Sverige. Senare ändrades inriktningen och verksamheten fokuserades bland annat på utgivning av sedlar.

Riksbankens innehållsrika historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, ända till 1600-talet. Stockholm Banco brukar betraktas som den allra första svenska banken, ett privat kompani som grundades efter beslut av Karl X Gustav år 1656. Stockholm Banco avvecklades efter några år på grund av vanvård, men återuppstod som Riksens Ständers Bank år 1668. Namnet kommer sig av att det var de fyra stånden i riksdagen, alltså ständerna, som gemensamt beslutade om att banken skulle få liv igen. Detta var inte bara fröet till den första svenska Riksbanken utan också världens första centralbank.

För Riksens Ständers banks räkning uppfördes en byggnad vid Järntorget i Gamla stan i Stockholm, ritad av Nicodemus Tessin den äldre. Här flyttade verksamheten in år 1682. Byggnaden finns kvar än idag, även om den inte längre hyser Riksbanken (se bilderna nedan). 

Under 1600- och 1700-talen hade Riksens ständers bank framför allt till uppgift att finansiera alla de krigsprojekt som Sverige var indraget i. Den kreditmarknad som vi är vana vid idag, hade ännu inte sett dagens ljus. Under 1700-talet startades en slags föregångare till dagens banker, så kallade diskontkompanier. De kom till för att låna ut pengar till företag och enskilda, och för att avlasta Riksbanken i sin låneverksamhet. Diskonterna fick stor finansiell betydelse kring sekelskiftet 1800, till exempel vid byggandet av Göta Kanal, men merparten av diskontkontoren avvecklades under 1810-talet.

Södra Bancohuset/Gamla Riksbanken vid Järntorget i Gamla stan. Södra Bancohuset i Stockholm