← Tillbaka

Rapport från gubbarna på NOHAB

Nydqvist & Holms verkstad avd. 6 väster om Bergskanalen. En ångpanna nitas för ett s.k rysslok.
Foto: NOHAB år 1921