Prisma Västra Götaland

SAAB i Trollhättan

Saabar under tillverkning.jpg

En berättelse om flygtillverkaren som blev biltillverkare.