← Tillbaka

Dals-Eds station

När stationshuset i Ed brann ned år 1910 bestämdes det att det nya skulle byggas i sten i stället för av trä. Den nya stationen uppfördes i nationalromantisk stil med putsade väggar och skiffertak. Arkitekt var Yngve Rasmussen som ritade många stationshus vid denna tid.

Järnvägen har varit en av grundstenarna i industrisamhällets utveckling, och många är de samhällen i vårt land som vuxit fram kring sina stationer. Järnvägen genom Ed, Dalslands järnväg (ursprungligen Fredrikshald Sunnanå Jernväg) invigdes år 1879.

Stationen i Ed anlades på en sedan gammalt viktig plats ur kommunikationssynpunkt, på ”edet” – passagen - mellan sjöarna Stora och Lilla Le. Järnvägen skapade förutsättningarna för samhällets framväxt och har varit av central betydelse här.

Med järnvägen följde också turismen från sekelskiftet 1900 och framåt. Ed blev en betydelsefull turistort under början av seklet, inte minst när det gällde vintersport. Tack vare järnvägen byggdes ett flertal turisthotell i närheten av stationen.