Järnväg och posten

Järnvägen Skara
Järnvägen Skara

Posten och järnvägen var ett begrepp, som har hängt ihop ända sedan Postyrelsen 1858 bestämde, att posten skulle föras på järnväg. När det västgötska smalspårsnätet utvecklades kom många av linjerna att ersätta de gamla diligenslinjerna. Även i detta sammanhang blev Skara ett stort centrum för postkupéerna till Lidköping och Stenstorp och också till Gårdsjö och Göteborg. T.o.m till Timmersdala drogs en postkupé, men den kom snart att avvecklas.

Posten sorterades i postkupéerna och lämnades av vid stationerna. I Skara lastades postsäckarna på de gula postkärrorna och drogs manuellt till poststationen i staden. Det var ofta stora lass med postsäckar, som transporterades i Skara fanns inte de små eldrivna truckar som fanns på SJ:s större stationer. De mindre stationerna längs linjen var samtidigt poststationer.

Postkupéerna var oftast en halvan av en tvåaxlig 3-klassvagn. Vagnen hade också en brevinkast, så den som var sent ute kunde ilade ner till stationen och lägga brevet direkt på postkupén.