Järnvägens byggnader

Järnvägen Skara

Stationshusen

Skaras första stationshus bygges i trä vid anläggandet av LSSJ. Det fick tjänstgöra som station till 1900, då tillkomsten av VGJ krävde en större station. Den nya stationen byggdes bakom den gamla och bygget inkräktade inte på den under hela tiden pågående trafiken. När den gamla stationen inte behövdes längre skulle den återanvändas och flyttas till en plats på Skaraborgsgatan, det är troligt att huset monterades ner och sedan byggdes upp igen. Tyvärr har lokalpressen ingen skildring av detta företag, som måste varit ganska stort. På Skaraborgsgatan fick huset sedan en tillbyggnad mot väster. Det utvändiga trapphuset behölls och gav ett karakteristiskt utseende på byggnaden. I byggnaden fanns kafé Viktoria, som var välbekant för skaraborna.

Järnvägen Skara

Den nya stationen byggdes för de ökade krav som tillkomsten av VGJ innebar. Det blev en imponerande byggnad, som uppfördes i tegel och bestod v tre våningar. Arkitekt var Ragnar Östberg, som hade ritat Stockholms stadshus.
Stationen utgjorde ett vackert slut på Järnvägsgatan, stadens paradgata från Stora Torget och Domkyrkan. Denna arkitektoniska lösning var vanlig, när järnvägen växte fram. I stationens nedervåning fanns tågexpeditionen, lokal för il- och resgod, två väntsalar II klass och III klass. På andra och tredje våning var det bostäder för stins och stationsskrivare samt kontorslokal. En viktig byggnad, även om den var liten, var järnvägskiosken som fanns redan 1909. Den låg på den plats där sedan ställverket byggdes. Pressbyrån öppnade sin första kiosk 1903, så Skara var tidigt ute. Kiosken placerades sedan i den tillbyggnad som gjordes vid stationens östra del.