Järnvägsmötena en breddad demokrati

Järnvägen Skara

De många järnvägsmötena, som hölls i samband med planeringen av alla järnvägar denna tid, var naturligtvis ett nytt begrepp. De samlande lokala opinionerna på plats, som kanske inte var så kända. Det kunde ofta vara värdshus bra belägna i förhållande till dåtidens vägar. Man skall komma ihåg att vid denna tid företrädde riksdagen bara 6 % av landets befolkning och det var långt kvar till den allmänna rösträtten. Järnvägsmötena blev folkets möten och kanske också lite nöje för socknarnas representanter.

Interimsstyrelsen kom nu med ett koncessionsförslag om sträckningen Göteborg -Skara med anknytning till Lidköping - Håkantorps järnväg. Denna koncession beviljades 1895 och bolaget bildades.
1897 lade man ner striden med Lidköpingsintressena och man kunde arbeta vidare i samförstånd med byggandet.

Den 8 augusti 1899 kunde man för första gången köra Göteborg-Skara. Det nya stationshuset i Skara var också klart att användas inte bara av VGJ utan också av LSSJ och SKWJ. Expeditionen för fraktgodset flyttas in i de nya lokalerna i godsmagasinet, som låg mitt för Brobacka. Magasinet och platsen utanför fick elektriskt ljus och området blev ordentligt upplyst. För att de resande skulle kunna hålla reda på tiden sattes stationsur upp över perrongen och på fler ställen på stationen.

Den 1 januari 1900 öppnades järnvägen för allmän trafik som genast blev mycket livlig. Själva invigningen sköts upp i väntan på att kung Oscar II skulle få tid. Lite fest blev det ändå eftersom kapten Flach på Prinshaga ställde till fest denna dag. Han var ju en av initiativtagarna till banan med plats i styrelsen. Dessutom satt han i styrelsen för LSSJ.

Järnvägen Skara

Styrelsen hade arbetat med invigningsplanerna hela våren 1900 och kung Oscar II hade bestämt dagen till den 16 juli 1900. Konungen kom från Kinnekulle och hade många framstående personer i sällskap. I skara fick brandkåren klädda i silverblänkande hjälmar paradera i brist på militärer. Tåget gick från Skara vid middagstiden och ankom till Göteborg-Västgöta station vid 7-tiden på kvällen. Festligheterna för 130 personer hölls på Börsen, där många förtjänta personer fick ordnar.

Skara hade nu fått en egen smalspårig förbindelse med Göteborg.