Skara - Kinnekulle - Vänerns järnväg

Järnvägen Skara
Järnvägen Skara

Ett av de förslag om järnvägar i Skaraborg som förekom under 1800-talets senare hälft var förslaget om en järnväg till Kinnekulle från Lidköping eller Skara. Kinnekulleorten med sina kalkbruk och sin stenindustri var i stort behov av transportmöjligheter för sitt tunga gods. Man räknade också med att turismen och rekreationsresorna till Lundsbrunn berömda brunns- och badanställt skulle ge god inkomst. Det första förslaget i början på 1880-talet gällde först en bana från Axvall till Kinnekulle. Senare blev Skara mest aktuellt inte minst genom att kapten Flach på Prinshaga kraftiga agiterande för detta förslag med en tanke om fortsättning till Mariestad. Ett bolag bildades 1886 och Skaras representanter i denna var lektor Hofling och handlande Alfred Andersson. Banan skulle sluta vid en vänerhamn, som blev Hönsäters hamn (Vänern) eftersom Götene börjande utvecklas och bli centralort för mejeri- och handelsverksamhet för en rik landsbygd skulle en station anläggas där.

Den 14 december 1887 invigdes järnvägen med stora högtidligheter. Invigningen skedde i Gössäter, som var järnvägens huvudstation och sedan reste festdeltagarna till Skara och festmiddag på Stadshotellet.

 Nu hade Skara blivit järnvägsknut.