Skara Lantmannaskola - Uddetorp

Uddetorpsskolan kom att kallas "Oxaskolan" i början och eleverna "oxar". Rektorn huserade i det gamla 1700-talshuset från domkyrkosysslomannatiden och alla som arbetade på Uddetorp bodde på skolan eller i närheten. Kökspersonalen hade lägenheter på övervåningen i internatet. Man blev ett litet samhälle för sig. Alla var på plats dygnet om och man umgicks förstås på kvällarna och helger, för alla elver reste inte hem över veckoslutet. Det förekom också att oxarna gick till staden och tog ett nappatag med djäknarna. 

Man kunde också gå på den promenadväg utefter järnvägen, som fortfarande kallades Syndens väg. Orsaken till namnet går inte att finna, men det är inte otroligt att många svärmande par gick utmed vägen, kanske för att besöka café Skogsbrynet som låg invid Uddetorps skog. Där kunde man dricka gott kaffe och lyssna på glada toner från musikpaviljongen en lördagskväll. Någon dansbana lär inte ha funnits där.