Historik

Skara Skolscen

En liten jätte inom svensk teater benäms ibland Skara Skolscen. Carl Erik Proff, grundare till Skara Skolscen, var under sin tid som lärare vid Axevalla Folkhögskola i Strasbourg och teaterskolan Centre Dramatique de lÉst. Han blev auskultant vid skolan i ca 6 månader och  återvända till Axevalla Folkhögskola fylld med idéer och inspiration.
Under 1960-1961 beslutade folkhögskolan att på försöka upprätta en särskild teaterlinje, som skulle ledas av Carl Erik. Svårigheterna tornade upp sig från början. Rekryteringen till linjen gick trögt . Sammansättningen av gruppen blev minst sagt heterogen och det blev nästa omedelbart kollission med skolans övriga elever och lärare. Vid styrelsens sammanträde inför kursavslutning beslöst att teaterlinjen skulle läggas ner. När detta stod klart fick Carl Erik råd att gå vidare med projektet till yrkesskolan i Skara. De kunskaper som förvärvts i Strasbourg låg till grund för att starta teaterskolan i Skara, som kom att få namnet Skara Skolscen. 

När han återvänt till Sverige använde han kunskaperna som han hämtat i Strasbourg för att starta en teaterskolan i Skara, denna fick namnet Skara Skolscen.

Proft startade tillsammans med rektor Arne Bergendahl en linje inom Skara yrkesskola för scenisk utbildning. Under denna tid räknades utbildningen som en vanlig yrkesutbildning och man tog in 20-talet 16-17-åringar till en ettårig utbildning. När skolan blev eftergymnasial vände den sig till elever i åldern 19 - 25 år.

Skara Skolscen

Ett före detta tingshus blev ett nytt centrum för teaterlivet. När det var dags för inflyttningen kom den första kallduschen, skolscenen skulle inte få disponera mer än bottenvåningen, detta pga. att byggnationen av den nya yrkesskolan blivit försenad. Övervåningen skulle ställas till handelslinjens förfogande. Problem uppstod också med inredandet av scenen, loger och övriga utrymmen. 20.000 kr hade anslagits till allt men det kom inte att räcka. Efter mycket möda och huvudbry stod dock allt klart inför inträdesproven, måndagen den 20 augusti 1962 kunde den första terminen ta sin början.

Teatereleverna satte färg på stan och lockade andra ungdomar till föreställningarna. Tillkomsten medförde nya ingångar till teater, dans och mim i Skara.