Ett kulturansvar

Västra Tunhems Hembygdsförening ser det som en viktig kulturminnesvård att terminalområdet och den gamla banvallen blivit uppröjd till vandringsled för att ge senare generationer möjlighet att besöka platserna där man, under avspärrningstider, sökte ersätta importerat kol med inhemsk torv och där de första mekaniserade virkestransporterna ägde rum. Hembygdsföreningen känner ansvar för att dokumentera historiken. Förklarande tavlor finns nu vid virkesterminalen och skyltar där järnvägen korsar bilvägar. 

Ett besök vid linbanan.

Åk Ringvägen till parkeringen öster Kvarnbacken där Skogsjärnvägen korsar vägen. En skylt informerar. Följ banan norr ut - den är tyvärr delvis förstörd av påkört material för traktortransport. Efter tvåhundra meter kommer du till Virkesterminalen. Infotavlor vägleder dig.