Kungar och tjuvåkare

Järnvägen användes även vid de kungliga älgjakterna. Det berättas att Gustaf V mycket uppskattade dessa resor med både tåg och dressin. Lokföraren Julius Gustafssons dotter Ingegärd berättar att när han skjutsade kungen, var han noga med att placera loket i den änden av tåget där röken inte generade de höga gästerna.

Banan har varit väl förankrad i folkminnet. De flesta äldre personer jag talat med berättar med glans i ögonen att de varit upp och åkt olovandes på trallorna. Anna Magnusson, kronojägardotter på Fagerhult, berättar att kronojägaren på 1920-talet  hade en egen tjänstetralla, som barnen hade stor glädje av. Nu är det vandraren som i fantasin får tänka sig Anna och hennes bröder komma dundrande ner för backen mot Grinnsjöbro.