Torvbrytning under 2:a världskriget

Torvbrytningen återupptogs 1941 av det statliga bolaget AB Svensk Torvförädling. Man bröt då två områden i nordvästra och sydvästra delen av Laggemossen och ett i östra delen av Jonstorpsmossen. Två kontorsbaracker och tjugofem arbetar baracker anskaffades. Torvlador för 1200 ton uppfördes vid bilväg vid Eldmörjan och Jonstorp.

Enkla spår för décauvilleräls anlades från ladorna ut till torvgravarna. Två spår om femhundra respektive sjuhundra meter vid Eldmörjan och ett spår om sjuhundra meter vid Jonstorp. Transporten sköttes av fyra motorlok med åttio torvvagnar. Driften pågick till och med 1945 års säsong.