Springschasen

Läs Lennart Karlssons fantastiska berättelse om vad en springschas var - och en samtida kommentar till om vårt nya sätt att handla i butiker verkligen är så nytt.....

Innehåll

Medverkande

Lennart Karlsson, Westgöta Idrottshistoriska Sällskap