Storgatan Smögen

Storgatan i Smögen sträcker sig från centrala torgplatsen, alldeles nära fiskhamnen, fiskauktionen och Smögenbryggan och genom hela samhället ända bort till den imponerande Smögenbron.  Sträckningen går förbi de äldre, vackra trähusen som är så typiska för kustsamhällen i Bohuslän, den populära idrottsplatsen Havsvallen, delar av nya hamnen och festplatsen där påskfirande av tradition hålls varje år. Vid Smögenbron möts man av vidunderliga vyer över havet och horisonten, och i andra väderstrecket syns grannorten Kungshamn med sin bebyggelse och industrier.

Detta var tidigare den allmänna byvägen från Smögen till fiskeläget Hasselösund på norra sidan av Smögenön. Men på 1910-talet döptes vägen om till Storgatan.

Det var i en tid då fiskeläget och kustsamhället Smögen expanderade, och industrierna och fiskerinäringen skapade stor sysselsättning i bygden. Den senaste sillperioden kring sekelskiftet 1900 var i sitt slutskede, en sillperiod som liksom de tidigare hade gett ett välstånd med det rika sillfisket som fanns då. Den bohuslänska fiskeflottan började också att motoriseras vid denna tid. När fiskelagen inte längre var lika beroende av väder och vind, kunde de bedriva ett mera intensivt havsfiske. Smögens fiskeflotta växte och blev en av de större längs Bohuskusten. Fiskkonservindustrierna och salterier på orten och i grannorterna utökade sin produktion och gav arbete till många sillskärerskor och konservarbetare.

Detta var en brytningstid med många förändringar för kustborna. Och på en växande och för kusten betydelsefull ort som Smögen behövdes också en Storgata!