Teaterkaféet

Teaterhuset som gick upp i rök

Det var fest på Skara Teater för många decennier sedan och Teaterkaféet fick hänga med då det var teaterns kafé.

I Teaterhusets linda kom doktorer, tandläkare, fina män och naturligtvis undersköna kvinnor i de mest påkostade dekolletage och tog en champis på teaterkaféet som kunde delas på fyra personer. Någon kanske även köpte en bit choklad från skåpet bakom marmordisken.

Det förekom inte någon försäljning av spritdrycker. Kaféet var även kallat Nykterhetskafé och på ett anslag i lokalen fanns noterat "Förtäring av  spritdrycker förbjuden".
D
ock fanns ett undantag, det var när det var livdjursauktion på Slakteriet och bönderna kom in till stan. Det hände att Ella Johansson som var ägare till kaféet mellan 1947-1981 fick kasta ut några personer som inte skötte sig.