Fem tegelbruk mellan Trollhättan och Lilla Edet

De tegelbruk som fanns längs älvsträckan Trollhättan - Lilla Edet utgjorde en stor del av arbetsplatserna här vid älven under 1800-talet och början av 1900-talet.

Holmens tegelbruk

Holmens tegelbruk låg strax nedanför slussarna i Trollhättan. Tegelbruket startades av Johan Svensson på gården Slätthult och Axel Rudolf Björnberg, fabrikör för en kakelugnstillverkning i Trollhättan. Leran togs från ett område ca en kilometer bort och stenkolen till tegelbränningsugnarna kom med båt från Göteborg. Holmens tegelbruk hade en ansenlig produktion, men år 1916 byggdes infarten till en ny kanalled vid Trollhättan och Kanalbolaget löste därför in tegelbruket och marken. Många av husen i Trollhättan var byggda med tegel från detta tegelbruk.

Torpa norra och södra tegelbruk

Torpa norra och södra tegelbruk

Torpa tegelbruk var det största bruket längs älven mellan Trollhättan och Lilla Edet med två ugnar, en norr och en söder om villan Älvabo. Älvabo var bostad till bruksägaren och byggmästare P. J. Rapp, som var ägare till dessa två anläggningar. Tegelbruket hade fem egna fraktbåtar av den vanliga älvbåtstypen, med namnen Zacheus, Herman, Hagen, Valborg och Hildur. Varje båt lastade mellan 50 och 60 ton sten och frakterna gick mestadels till Göteborg. I Göteborg byggde P. J. Rapp många stora stenhus, bland annat en del av de vackra stenhusen vid Kungsportsplatsen. Tegelbruken lades ner när vattennivån i Göta älv skulle höjas 1916 i samband med att kraftverket byggdes i Lilla Edet.

Lyckebergs tegelbruk
Torpa tegelbruk

Lyckebergs tegelbruk

År 1883 startades Lyckebergs tegelbruk av brukspatron P. S. Ljungström och byggmästare A. Johansson i Göteborg. Tillverkningen omfattade 3 – 4 miljoner tegel per år och vid denna tid var arbetsstyrkan ca 100 man. 1907 byggdes tegelbruket om med bland annat en ny överbyggnadsugn i ringform och en torkbyggnad i fyra våningar. Produktionen vid detta tegelbruk kunde bedrivas året runt och tillverkningen uppgick efter ombyggnaden till runt 6 miljoner tegel per år. När vattennivån i Göta älv höjdes 1916 flyttades tegelbruket tre kilometer söderut till Torpa säteri och fick namnet Torpa (nya) tegelbruk. Här fortsatte tillverkningen fram till 1947, då bruket brann ner och återuppfördes inte.

Bodéns tegelbruk

Bodén tegelbruk låg i Lilla Edet. På orten hade det tidigare funnits flera tegelbruk, och ett av de äldre uppfördes redan på mitten av 1600-talet och var förmodligen i drift in på 1870-talet. 1863 köpte Johan Fredrik Bodén ett tegelbruk som han lät bygga om och modernisera. Detta tegelbruk hade en omfattande produktion, men när vattennivån på Göta älv skulle höjas år 1916, köpte Vattenfall in tegelbruket och detta revs.

 

Källa: Vänersborgs museum, arkivsamlingar

Bo Björklund, ”Göta älvdalen. Berättelser och bilder”, 2016