Doktor Hallbäcks satsning på tvätteriet

Tvätteriet i Skara

Georg Hallbäck var född 1889 i Malmö och gifte sig år 1919 med Mary Monwell född 1890 i Köpenhamn. År 1933 kom han till Skara och var provinsialläkare i staden. Familjen bodde på Marumsgatan 6 i Skara. Georg hade under sin tid som provinsialläkare sett hur det tunga tvättarbetet förorsakat många kvinnors lidande. Ledbesvär och värkande ryggar var symtom som många kvinnor fick. Tvätten skedde många gånger i dragiga uthus och ofta vid någon sjö eller damm. Där fanns obegränsat med vatten för tvätt och sköljning. Vid Viktoriasjön fanns ett tvätthus och även till Brogårdsdammen framför nuvarande Veterinärmuseet gick kvinnorna med sin tvätt. Vintertid kunde man se kvinnorna slita med tvätten i det iskalla vattnet. 

Georg hade funderat länge hur kvinnornas slit med hushållstvätten kunde underlättas. Första steget togs år 1941, i form av en demonstrationstvättstuga som inte möttes med särskilt stor entusiasm hos kommuner, hushållningssällskap och andra instanser. Tanken var att inrätta andelstvättstugor för att på så sätt underlätta för kvinnornas situation. Georg Hallbäck trodde dock på sin idé och utvecklade den vidare till Elektriska tvätten (El-Tvätten).

Tvätteriet i Skara

En person anställdes och till tvätteriet kunde husmödrar i Skara lämna sin tvätt. Visst fanns behovet, men med tanke på krigsårens var det brist på det mesta, även såpa.

Tvätteriet utvecklades snabbt och växte ur sina lokaler på Hindsbogatan. De anställda fördubblades på bara två år. I ett gammalt häststall på andra sidan gatan, bakom Marumsgatan 6 (Qvänsels specieriaffär) byggdes lokalerna om till tvätteri.

Maskiner och annan utrustning förnyades och efterfrågan på företagets tjänster inom tvätteribranschen ökade. Under alla år skedde stora förändringar, tvättmetoderna och tvättmedlen utvecklades.