El-Tvätten byter namn

Tvätteriet i Skara

Företagsnamnet ändrades år 1964 till Textil-Lån AB och fabriken samt försäljningen ställdes om till att även omfatta uthyrning av arbetskläder, hotellinne samt entrémattor.

Under de kommande tio till femton åren avvecklades många grenar för att lämna plats för mer uthyrning enbart inriktad på arbetskläder för alla branscher, handdukar samt entrémattor.

Butikerna såldes till tvättbarer. Under dessa år köptes det upp tvätterier i Örebro och Avesta vilka byggdes om för att ingå i Textil-Låns tvätt- och uthyrningsverksamhet.

År 1968 köptes en stor specialtvättmaskin för kemisk tvätt av de oljiga arbetskläder som kom från kunder inom metallindustrin. Även livsmedelsindustrins företag vände sig till Textil-Lån.

Nyinvesteringar och utbyggnad skedde under åren 1979, 1982 och 1987 vilket gav en fabriksyta på 2 200 kvadratmeter. I oktober 1982 genmförde Karl-Ingvar Hallbäck en uppbyggnad av Rikstvätt - en kedja av ett tiotal privata tvätterier i hela Sverige. Dessa producerar än idag i riksavtal tvätt och uthyrning till landes dominerande storföretag.