Prisma Västra Götaland

Borås - undantaget i kristider

2340, 3 beskuren.jpg

En film om Borås på 1920- till 1940-talet, baserad på fotografier från Textilmuseets arkiv.

Filmen producerades 2019 i samarbete mellan Textilhistoriska sällskapet och Textilmuseet.

Producent: Jan Berg och Jan Carlsson. Filmbearbetning: Fredrik Malmlund. Research och speaker: Lars G. Strömberg.