Nordstiern

Nordstiern

Nordstiern är systerbåt till den välkända Nordkoster. Byggår 1942. Byggd i ek på ek. 2' bordläggning som övergår i 2½' i de översta borden. Helspantad direkt under skarndäck och 1' mellan spanten i övrigt. Är alltså byggd för att kunna ta rejäla smällar vid bordning av annat fartyg i hårt väder. 

Konstruktör och byggare: Karl Andersson, Nötesund

Båttypen bygger på en mer än hundraårig seglartradition, med djupa och skarpa skrov, vars mest utmärkande egenskap är kryssningsvinkeln. Detta är fundamentalt för manöverförmågan i trängda situationer liksom för möjligheterna att i räddningstjänst kunna arbeta högt i vind nära en läkust.

Nordstiern har tjänstgjort som lotsbåt i Strömstad och Koster. Hon var bland annat aktiv i samband med flyktingtrafik från Norge vid slutet av andra världskriget. Också använd som livräddningskryssare. Räddade 14 liv under orkanen 1969.

40' x 15' x 8 '
Deplacement 18 ton