Vänergaleasen Mina

Vänergaleasen Mina

Vänergaleasen Mina är ett av världens äldsta segelfartyg. 1876 lät ägaren av Fågelö gård, Torsö, Albert Paul, bygga henne på stranden av Vänern. För ledning av arbetet anlitades Johannes Olsson som byggmästare. 1894 blev handlanden Anton Hemberg i Mariestad huvudredare. Partredare och skeppare blev Johannes Persson, Brommö. Man seglade mycket spannmål på 1800-talet, men ved var också en viktig vara till Göteborg. Enbart med segel gjorde skutorna fyra - åtta resor om året.

Först någon gång runt 1914 kom en motor i skutan. 1959 läggs skutan upp. 1966 övertogs hon av Per och Anna-Lena Engwall i Göteborg. Genom deras och Föreningen Minas vänners försorg levde skutan upp. Under 21 år seglade och underhöll dessa entusiaster henne som lustfartyg, med seglingar till bl.a. länderna runt Nordsjön. 1967 fick Mina den diesel MD 96 som förblev huvudmaskin till 1993. Ägare till skutan är sedan 1997 föreningen Vänergaleasen Minas Vänner.

Hemmahamn Lidköping.  
Längd 25,55 m, bredd 7,04 m, djupgående 2,2 m. Segelyta 400 kvm.