Byggnation av skepp, båtar och pråmar

Varv i Göta älvdalen

Göta älvdalen har under århundraden kantats av industriella verksamheter, mekaniska verkstäder, skeppsvarv och mindre båtbyggerier.

Varven har funnits både i norr vid utloppet från Vänern - från Vänersborgs skeppsbyggnadsvarv, som hade sin storhetstid i slutet av 1800-talet med byggnation av större segelfartyg - och till Göteborg i söder där Bohus Varv och flera av regionens storvarv funnits, moderna varv som långt in på slutet av 1900-talet byggde stora lastfartyg, tankfartyg och roro-fartyg. Ett av de allra varvtätaste områdena längs Göta älvdalen under 1800- och 1900-talen var dock socknen Tunge härad, som ligger öster om älven och norr om Lödöse.

De olika varvsberättelserna under temat Varv i Göta älvdalen skildrar flera av dessa större och mindre varv som funnits här.

Klicka på kartan för att se den i detalj! Kartan visar kända varv längs älvdalen från Vänersborg i norr till Göteborgs stadsgräns med Bohus Varv i söder. Varven i Göteborg är inte markerade på kartan. Källa: Lödöse museum