← Tillbaka

Hillefors Grynkvarn

Hillefors grynkvarn är belägen invid Säveåns norra strand i Stenkullen. Anläggningen omfattar en grynkvarn, träränna och turbinhus, ett vattendrivet sågverk och elgenerator samt en benstamp. Dessutom fanns det en smedja och ett brygghus.

Det producerades havregryn, havrekli och havremjöl i Hillefors grynkvarn fram till 1988. Benmjöl tillverkades till mitten av 1930-talet då hemslakten förbjöds. Sågen togs ur bruk -65. Kvarnverksamheten har bedrivits sedan 1800-talets slut men de nuvarande byggnaderna stammar i huvudsak från 1913 då verksamheten återuppfördes efter en brand.
1923 rasade den gamla kvarndammen vid en stor översvämning. Den återuppbyggdes 1924-25 till sitt nuvarande skick med en fallhöjd på 2,65 meter.
År 1947 togs den lilla elektriska kraftstationen på Säveåns södra strand i drift. Den ersatte en station från 1918.
Själva kvarnbyggnaden är utformad i tegel medan ränna, såg och benstamp är byggda i trä.
Hillefors grynkvarn är byggnadsminne sedan 1990.
Kvarnen ägs av Lerums kommun och arrenderas av Hillefors grynkvarns Museiförening som arbetar med att återställa kvarnen i sådant skick att tillverkning av havregryn åter blir möjlig och att den skall bli mer intressant som besöksmål.