← Tillbaka

Garveriet i Floda

Göteborg. Grosshandlare Johan Wennerberg anlade på 1870-talet ett sullädergarveri och flyttade då sin verksamhet från År 1898 övertogs verksamheten av Nestor Brodin som utvecklade verksamheten till att innefatta tillverkning av smorläder och vattentätt smidigt läder. 1971 lades garveriverksamheten ned.