En sjudande SLU i en liten stad

Den första skolan för djurläkare - Veterinärinrättningen i Skara
Den första skolan för djurläkare - Veterinärinrättningen i Skara
Den första skolan för djurläkare - Veterinärinrättningen i Skara

Vad hände i det område där Hernquist byggde sitt första hus? 

SLU campus omfattar idag nästan ett 20-tal byggnader med olika inriktningar. Hernquists inrättning är idag ett inrett veterinärhistoriskt museum, som samverkar med Västergötlands museum. Göran Jönsson från Veterinärinrättningen var under många år en eldsjäl och drivkraft på detta museum, vid 90 års ålder 2019 lämnade han från sig rodret. Vill du läsa mer om museet och dess verksamhet klicka på länken till höger.

De tre berömda askarna blåste nästan symboliskt ner den hösten då smådjurskliniken gick över i Blå Stjärnans ägo och senare till Nya Skara Djursjukhus och nu Skara Djursjukhus. På tomten står också den arkivbyggnad som innehåller bl.a. en upplaga av Linnés Västergötaresa år 1746.

Vid den östra sidan passeras den moderna smådjurskliniken. Den har övergått i ny regi. Magnetröntgen-kamera är installerad sedan flera år. Tidigare fick även mänskliga patienter röntgas här med gott resultat, men något nytt avtal mellan humansjukvården och djursjukhuset har inte upprättats, trots köer till magnetröntgen.
Efter det följer ATG:s hästklinik och Hovslagarskola. En stor ny byggnad reser sig strax norr om hästsjukhuset och inrymmer en rehabiliterings- och relaxavdelning för häst och hund.

Passerar vi Gråbrödragatan, uppkallad efter Franciskanerklostret som på 1200-talet låg där Veterinärmuseet nu är, möter vi forskningshuset från 2002, där Husdjurens Miljö och Hälsa finns. Här bedrivs forskning kring djurskydd, djurens såväl friska som störda beteenden, deras moderliga beteenden, slaktdjurshantering, produktionssjukdomar, foderfrågor och dylikt. Institutionen har fem professorer och ett antal disputerade forskare och doktorander. Ingvar Ekesbos avdelning har vuxit.

Det stora undervisningshuset påminner mest om en bikupa. Där pågår ett flertal kurser och program. Elever från olika utbildningar strömmar ut och in till Hernqvistbiblioteket och till olika undervisningssalar och i den gamla Smedjan är det numera ett stämningsfullt kårhus. Vid SLU fanns 2010 sex verksamma professorer knutna till Skara och ett tjugotal doktorander.

Institutionen sitter nuförtiden (år 2010) förhoppningsvis säkert. Strategin är att man håller hårt i pengarna och har en nära kontakt med lantbrukarna, bland annat har institutionen fått disponera privata djurbesättningar mot service, t.ex. Kårtorps med 350 mjölkkor och har man dessutom använt både Uddetorp och Götala som försöksstationer. Man kan se framtiden an med stor tillförsikt. Nuvarande platschef Margareta Stigsson och SLU fullföljer Ekesbo strategi, att det är de vanliga gårdarnas djur som utgör forskningsunderlag, inte specialbesättningar.

År 2013 kom besked om att tre program vid universitet i Skara skulle läggas i Uppsala, det var Djurskötare, Etologi och Djurskydd samt Tilläggsutbildning för utländska veterinärer. 30-40 anställda i Skara kom att beröras. Anledningen till flytten var att utbildningarna skulle få bättre kvalitet och komma närmare veterinärprogrammet. 

Flera framtidsprojekt har kommit ur den satsning som gjordes på SLU Campus i Skara och som Västra Götalandsregionen initierade år 2014. År 2018 beslöts att ytterligare sex års satsning fram till 2023 skulle fokus vara på Hållbar produktion och konsumtion av animalieprodukter, Precisionsodling och Kunskapsförmedling till lantbruket.