meNy-a vindar!

Den stora frågan som uppstod var hur SLU skulle kunna nå ut till småföretagarna med sin forskning. Nya tankar och nya samarbeten behövdes.

En tanke som kom var att skräddarsy utbildningar för en viss grupp och driva den på distans med några få samlingstillfällen. Namnet kom att bli meNY. Med KK-stiftelsen  skapades nätverk för samverkan och samproduktion inom tillväxtbranscher. Man organiserade kunskapsgrupper kring hantering och utveckling av livsmedel och kunskaperna kom från fem universitet, högskolor och forskningsinstitut med organisatoriskt centrum i Skara. 

Nya produkter hade skapats, nya vägar att marknadsföra sig utvecklades och nätverk etablerades. Företagen kunde nu få en mentor från den akademiska världen som hjälp. 

Ännu en vidare utbildning kom till,  studenter från hela världen läste en livsmedelslutbildning på distans vid SLU. Tanken är att de efter kursen kan bidra med hållbara, smakliga och etiskt producerade livsmedel i sina länder, som exempelvis Kina, Japan, Bangladesh, Ghana och Sverige.

På avdelningen för precisionsodling forskade man kring bärodling. Rånna och Lanna är försöksstationer som till hör SLU och Alnarps fakulteter. Götala gård inköptes 2010 och har inriktas på produktionsförsök för köttdjur, får och lamm.