Folkets Hus i Lilla Edet Några ord på vägen

På 1940-talet började fackföreningen Pappers avd 150 åter igen att diskutera möjligheterna att bygga ett nytt Folkets Hus inne i samhället, på den tomt som man hade köpt 1927. Efterkrigstiden var goda tider för pappersindustrin i Lilla Edet och inte minst Edet pappersbruk hade en bra avsättning för sina produkter. Inom många områden fanns framgångar i förhandlingar mellan fackföreningen och arbetsgivaren, och nya centrala avtal och arbetsmiljölagar instiftades. En ny skyddslag beslutades på 1940-talet, där arbetsgivaren blev ansvarig för skyddsfrågor på arbetsplatsen. 1947 togs ett förslag fram om en ny olycksfallsförsäkring och 1948 lades ett förslag om en sjukfond för avd 150 Pappers. Det var inte förrän 1955 som en lag om allmän sjukkassa infördes, efter flera års förhandlingar och motioner i riksdagen. 1954 kunde även en Arbetslöshetskassa, A-kassa, röstas igenom, där förbunden fick en del statliga bidrag för. Saltsjöbadsavtalet i slutet av 1930-talet hade överrenskommelse om samråd mellan parter på arbetsmarknaden och vid pappersbruken startades företagsnämnder där fackföreningarna hade representation.

1942 beslutade dåvarande regeringen att ge statliga bidrag till föreningar för byggande av samlingslokaler. Detta var nog en av anledningarna till att avd 150 Pappers återigen tog upp frågan om byggandet av ett nytt Folkets Hus. I mars 1945 beslöt avdelningen om uttaxering, dvs högre medlemsavgifter skulle tas ut för att finansiera byggnationen. Extra uttaxeringar gjordes i flera år för detta ändamål. Dessutom genomfördes frivilligarbete vid bruket av exportartiklar under en helgdag, där halva dagsförtjänsten skulle tillfalla Folkets Hus. Även industrierna som Edet pappersbruk och Inlands AB lovade att lämna bidrag till fackföreningen för uppförande av ett Folkets Hus.  

1952 kunde så nya Folkets Hus i Lilla Edet invigas! Lokalerna var moderna och ändamålsenliga och här hade Pappers avd 150 sina mötes- och expeditionslokaler. Även avd 59 Inlands och Byggnads hyrde in sig med expeditionslokaler.

1959 förhandlade Pappers avd 150 och Folkets Hus åter igen med Edet pappersbruk om att köpa en intilliggande tomt för en utbyggnad, bland annat behövde biblioteket som var inrymt här större lokaler. 1974 var denna utbyggnad färdig med nya konferens- och samlingslokaler. Idag har Folkets Hus många kultur- och föreningsaktiviteter här, med teaterföreställningar och en välbesökt biograf. Och stiger man in i foajén kan man få några ord på vägen!

Källa: Jeffrey Boman, Pappers avd 150 Lilla Edet, 2016