Lilljeqvist - bilder

Albin Ahrenberg, kanske den mest kände flygaren i Sverige, hade Firma Ahrenbergflyg där flygfotografering och flyguppstigningar med passagerare var firman huvudsakliga inkomstkällor. 1933 är det första årtalet som finns på vykort från Ahrenbergsflyg. Årtalsmärkningen skedde så att 1933 fick bokstaven A o. s. v.
Firman fick senare namnet A/B Flygtrafik och Ahrenberg sålde den till sin svåger Olof Lilljeqvist ca 1938.

Lilljeqvist - bilder

Olof Lilljeqvist var tidigt med som fotograf medan Albin Ahrenberg flög planet. Olof tog över firman och flyttade 1940 till Baldersnäs i Dalsland. När kriget kom så blev det förbjudet att sälja vykort med motiv tagna från flygplan. Olof startade då O. Lilljeqvist Konstförlag där bilder tagna på marken blev motiv.

1981 tog Olofs son Göran över företagen och drev dem fram till 1997 då de lades ner. Fotosamlingen, som omfattade ungefär 87 000 negati,v såldes då till länsmuseerna i Sverige som delade upp dem på sina respektive områden.