Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Gasklockan

I Göteborg har olika typer av gas använts till energiförsörjning under slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Gasklockan (Gasbehållare 1) uppfördes 1932-1933 och ersatte då ett flertal uttjänta gasklockor på Gullbergsvass. Då den byggdes var den Göteborgs högsta byggnad. Gasbehållare 1 är idag en av endast fyra byggnader som återstår av Göteborgs viktigaste energiförsörjning från 1880-talet och fram till 1950-talet. Gasbehållaren har stått tom sedan 1993 då man gick över från användning av stadsgas av lättbensin till naturgas.

Gasklockan är ett klassiskt landmärke i den göteborgska stadsbilden. På senare år har den bland annat omtalats för att den är bebodd av Göteborgs enda par av häckande pilgrimsfalk, en fågelart som är rödlistad.
Rivningslov för gasklockan gavs 2014.

Social Bookmarking

gasklockan.jpg

Finns i dessa berättelser

> Klockan är slagen

Item Relations