Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Alafors fabriker

Alafors fabriker i Ale kommun är en av de bäst välbevarade industrimiljöerna i Västra Götaland. Förutom fabriksbyggnader finns här även tillhörande bostäder från olika tider samt skola och affärer med mera som hört till brukssamhället. Alafors spinneri anlades på 1850-talet och är den första större industrietableringen i området.

Den nuvarande industrimiljön härstammar från 1900-talets början. Bebyggelsen är en klassisk engelskinspirerad textilindustrimiljö med såväl höga spinneribyggnader i flera våningar som låga väveribyggnader med sågtandstak. Här finner vi även en ångcentral med skorsten, ett bomullsmagasin och en disponentbostad samt en- eller flerfamiljshus från 1800- och 1900-talet.

Värda att nämna är också tjänstebostäderna, ritade av arkitekterna Ivar Tengbom och Ernst Torulf. Alafors industrimiljö är en av de bäst bevarade i sitt slag i Västsverige.

Social Bookmarking

http://mm.dimu.org/image/032wXWjVZ9pr

Finns i dessa berättelser

> Ahlafors Spinneri spinner vidare

Item Relations

Relationer

Alafors fabriker
nämns i
nämns i
Alafors fabriker
nämns i
Alafors fabriker