Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Hoppbacken i Hindås

Järnvägen mellan Borås och Göteborg invigdes år 1894. Under årtiondena som följde därefter etablerades lilla Hindås mitt emellan de båda större städerna som en snösäker, populär vinterort med flera hotell, pensionat och fritidshusområden.

Den första hoppbacken i Hindås tillkom år 1904 och byggdes av huggen granit, en solid konstruktion som fortfarande finns kvar. I närheten av den förra byggdes år 1933 den andra backen i betong som ett AK-arbete, en backe med betydligt större dimensioner än den första. AK står för Statens arbetslöshetskommission, en föregångare till Arbetsförmedlingen som sysselsatte arbetslösa framför allt under 1920- och 30-talen.

Hindås blev en stor backhoppningsort, och hoppbacken fungerar idag som idrottshistorisk symbol för denna storhetstid men också som ett ovanligt landmärke i samhället.

Social Bookmarking

Hoppbacken i Hindås.jpg

Taggar

Item Relations