Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

FRIHAMNEN

FRIHAMNEN, LUNDBYVASSEN, GÖTEBORG
Vad är viktigast att bevara för att kunna berätta 1900-talets
historia? Kulturmiljöenheten har granskat och följt
planeringsprocessen i Frihamen - en megahamn från
1923 som ska bli en ny central stadsdel.
Frihamnens utveckling ska ta avstamp i det befintliga
genom att behålla hamnbassängerna, värna det industriella
arvet och utveckla existerande byggnader.
Spåren av hamnverksamheten ska vittna om Göteborgs
identitet som nittonhundratalets hamnstad nummer
ett.

Social Bookmarking

2015 Frihamnen till Urbanum.pdf

Finns i dessa berättelser

> Kulturarv i fara

Item Relations