Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Kasen, gamla varvet i Uddevalla

Kasen kallas den äldre delen av Uddevallavarvet, anlagt år 1946 och nedlagt år 1986. De stora svets- och verkstadshallarna är idag återanvända för andra industriverksamheter.

Uddevallavarvet var på flera sätt av mycket stor betydelse för det moderna Uddevallas framväxt. Om varvsepoken på fjordstranden minner ett antal byggnader, framför allt den långa svetshallen med välvt tak, ett par stapelbäddar och den stora torrdockan på Sörvik.

Under 40 år, med start 1946, var varvet igång. Det hade sammanlagt 20 401 anställda som byggde 221 fartyg.

Varvsetableringen innebar även stora satsningar på bostadsbyggande, etableringen av nya skolor, affärer och allt annat som hör ett samhälle till. En väsentlig del av det nuvarande Uddevalla har varvet att tacka för sin existens.

Social Bookmarking

Vy över varvsområdet Kasen 1980

Item Relations

Relationer

Kasen, gamla varvet i Uddevalla
Relation