Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Thordéns rederikontor

Uddevallavarvets grundare Gustaf B. Thordén var född och uppvuxen i Uddevalla och kom att under mellankrigstiden bygga uppe en rederirörelse med bas i Helsingfors.

Vid andra världskriget slut, då Finland stod på förlorarnas sida och Sovjetunionen intagit landet, beslutade Thordén att flytta sin verksamhet till Sverige och Uddevalla.

När ett nytt kontor skulle byggas i Uddevalla år 1947 utformades det som en påkostad, större version av föregångaren i Helsingfors. Arkitekt till den nya byggnaden var Gustav Alde, i huvudsak verksam som designer av fartygsinredningar.

Thordén Lines före detta rederikontor är en exklusiv kontorsbyggnad präglad av funktionalismens enkelhet men i sann 1940-talsanda så har den även mer tillbakablickande, klassicistiska drag.

1971-1991 inrymdes Uddevalla tingsrätt i byggnaden.

Social Bookmarking

Thordéns rederikontor

Item Relations

Relationer

Relation
Thordéns rederikontor