Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Vulcanön Tidaholm

Tidaholm är en ung stad, bara drygt 100 år gammal. Mitt i stadskärnan ligger Vulcanön, en av de viktigaste industrihistoriska platserna på orten eftersom grunden till det industrialiserade Tidaholm lades här.

Vulcans Tändsticksfabrik grundades på ön år 1868. Fabriken blev efter ett tag världens största tändsticksfabrik.

Tändstickstillverkningen finns fortfarande kvar i Tidaholm och drivs idag av Swedish Match. Nuvarande fabrik ligger ett stycke sydväst om den ursprungliga.

I de gamla industribyggnaderna på Vulcanön finns idag Tidaholm museum med bland annat en välbevarad och fungerande smedja, ett bilmuseum samt en gymnasieskola.

Social Bookmarking

Förpackningar med säkerhetständstickor från AB Vulcans tändsticksfabrik.

Finns i dessa berättelser

> Tudor i Nol

Item Relations