← Tillbaka

Sillsalteriet Sibirien

Sillsalteriet Sibirien är byggnadsminne och förvaltas som hembygdsmuseum av Kosters hembygdsförening.

Byggnaderna uppfördes ursprungligen som sillsalteri på en mindre holme utmed Sydkosters östkust kring år 1900, men flyttades på 1910-talet till det nuvarande läget alldeles intill Kosterbåtens norra angöring på Sydkoster.

Det är ett stort magasin som här nyttjades för beredning och saltning av makrill, en viktig exportvara till USA under förbudstiden där den med fördel intogs med whiskey!

Idag innehåller magasinet utställningar med fisket på Kosteröarna som tema.