Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Cementa, gamla Gullhögens bruk i Skövde

Småskalig kalkbränning i fältugnar har mycket gamla anor kring Billingen. År 1916 bildades AB Gullhögens Bruk och år 1923 anlades den första cementfabriken.

Gullhögens Bruk kom att expandera stort efter andra världskriget då anläggningen som mest hade över 400 anställda. Gullhögen köptes upp av Cementa år 1973.

Idag domineras den stora fabriksanläggningen av stora silos, ugns- och krossanläggningar med mera. Cementindustrin ligger i anslutning till ett stort dagbrott som omger Våmbs kyrkby på tre sidor.

Anläggningen är av stort industrihistoriskt intresse för såväl Skaraborg som Skövde. Den är idag en av få cementfabriker i landet.

Social Bookmarking

Vy över Gullholmens bruk med Våmbs kyrka till vänster i bild.

Item Relations