Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Fd Tingshuset i Skara

Det före detta tingshuset i Skara speglar 1950-talets intresse för djärvt och lekfullt experimenterande med material, färg och form. I Skara är byggnaden utan konkurrens det främsta exemplet på modernismens arkitektur.

Den uppfördes som tingshus för Skarabygdens domsaga åren 1958-59, efter ritningar signerade av dåvarande stadsarkitekten Drott Gyllenberg.

Huvudsakligen består den av två huskroppar, sammanbyggda i vinkel kring en öppen trädgård med damm och en liten vattenkonst, gränsande till en parkmiljö. Längs Veterinärgatan sträcker sig kansli- och bostadsdelen. Mot Peter Hernqvistgatan ligger tingssalen samt den huskropp som rymmer entré och allmänhetens väntrum.

Tingssalen avspeglar sig tydligt i exteriören genom de höga fönstren med klarröda bröstningar av glas.

Social Bookmarking

Tingshuset i Skara

Item Relations