Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Kvastekulla kapell och griftegård

När Kvastekulla kapell och griftegård skulle byggas så var arkitekternas motto: "bevara det vackra landskapsrummet, utnyttja dess naturvärden samt att göra så små ingrepp i naturen som möjligt".

Resultatet blev ett parklandskap med kyrkogård (invigd år 1959), minneslund och odlad mark. Dammar och bäckar ingår också i anläggningen, som har en mycket medveten landskapsgestaltning. Den omgivande skogsmarken fungerar som en fond till anläggningens egen vegetation.

Det högsträckta kapellet från år 1963 ligger i en sluttning och är byggd i suterräng. Det har ett fenliknande tak och en välbevarad karaktär från 1960-talet.

I blickfånget en bit väster om kapellet står en klockstapel i betong, bestående av två rektangulära fristående betongkroppar på högkant.

Stapeln hänger samman med en lång mur som leder besökaren in mot kapellets entré. Muren skärmar samtidigt av begravningsplatsen mot den intilliggande bostadsbebyggelsen.

Kvastekulla kapell är skyddat enligt kulturmiljölagen för sina höga värden, trots sin relativt låga ålder.

Social Bookmarking

Kvastekulla kapell med sitt karakteristiska spetsiga tak.

Item Relations