← Tillbaka

Mölndals stadshus

Stadshuset i Mölndal uppfördes under åren 1958-62. Det ritades av Åke Ahlström och Gösta Edberg som var vinnare i den arkitekttävling som utlysts för projektet. Syftet var att inrymma alla förvaltningarna i en och samma byggnad.

Stadshusbyggnaden, som är uppförd i mörkrött tegel, kan upplevas som en samling kuber som lagts intill varandra. Framförallt är det de långa fönsterraderna som karaktäriserar fyravåningshuset, tillsammans med inslag av skiffer, kopparplåt och ädelträ.

Invändigt har byggnaden stora kvaliteter med en stor foajé formad som ett atrium med loftgångar i två våningar och med väggar klädda i skivor av ädla träslag.

Mölndals stadshus är en god representant för den modernistiska arkitekturen i Västsverige från perioden kring år 1960.