Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Kranar vid Göta älv i Göteborg

Kranarna på Götaverken är mycket betydelsefulla kulturhistoriska värdebärare i varvsmiljön. De förstärker och förtydligar områdets industrikaraktär, samtidigt som de bär egna värden.
Varvskranar har i snart 100 år varit klassiska siluetter över varvsområdena och har ett stort symbolvärde för Göteborg. De är en del av stadens identitet och en viktig del av stadens landskapsbild. Av stadens tidigare över 200 hamn- och varvskranar återstår idag bara en handfull.
Kranarna på Götaverken är den enda gruppen av de riktigt stora varvskranarna som står kvar i centrala Göteborg. På bilden till vänster syns de som är kvar år 2018. Den äldsta är från 1947 (nummer 19) konstruerad av AB Landsverk. De övriga är tillverkade i Tyskland, Finland eller Holland, några blev ombyggda på Götaverken.

Social Bookmarking

Portalsvängkran 24 AB Landsverk

Finns i dessa berättelser

> Kranar vid Göta älv i Göteborg

Item Relations